Ústředním hřbitovem

Začátek stezky: Vídeňská 307/96
První objekt: 01 | Josef Adolf Auspitz

PRŮVODCE PO BRNĚNSKÉM ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ

Největší brněnské pohřebiště je jedinečným místem paměti našeho kraje. Vydejte se k místům posledního odpočinku našich předků s autorem stezky Michalem Doleželem.

Průvodce po Ústředním hřbitovu města Brna - hroby osobností německé národnosti

Město Brno se od poloviny 19. století postupně stávalo moderní průmyslovou metropolí. V roce 1852 byl zrušen statut Brna jakožto vojenské pevnosti a otevřela se tedy možnost urbanistické modernizace města. Vedle radikální přestavby Brna se zástupci tehdejší radnice rozhodli vybudovat i odpovídající „město mrtvých“. Dle projektu Aloise Prastofera byl v polích u dnešní Vídeňské ulice založen na velkorysých 16 hektarech plochy Ústřední hřbitov města Brna. První pohřeb se zde realizoval v roce 1883.

Od počátku své existence byla nekropole určena všem obyvatelům Brna bez ohledu na národnost a víru – výjimku tvořili pouze členové židovské obce, kteří od roku 1852 pohřbívali na svém hřbitově v Židenicích. Jak se ovšem ve 20. století měnila politická situace a národnostní struktura Brna, měnil se i městský hřbitov. První vlna změn přišla po roce 1918 a týkala se zejména skupiny čestných hrobů. Řada zde pohřbených osobností byla přenesena do svých rodinných hrobek a čestný kruh byl vyhrazen obyvatelům Brna, kteří ztělesňovali odlišné ideály nového mladého státu. Masivní změny postihly hřbitov po roce 1945. Po odsunu obyvatelstva německého národnosti následovalo s časovým odstupem i „odsouvání“ jejich pohřbených předků. O německé hroby se již neměl až na výjimky kdo starat, takže řada hrobů včetně jejich uměleckých náhrobků byla zejména v 50. a 60. letech 20. století necitlivě odstraněna.

Průvodce po hrobech osobností německé národnosti může tak zmapovat jen torzo dokladů vícenárodnostního soužití Brna. Výběrově tak představujeme dosud zachované hroby i hrobky německých obyvatel Brna. V některých případech upozorňujeme i na místa původního uložení tělesných ostatků zajímavých osobností, které jsou v současnosti pohřbeny vesměs na neznámých místech mimo Ústřední hřbitov města Brna.